Lojistik Terimler

Bu bölümde sektör içerisindeki bazı kavramlara dair tanımlamaları görebilirsiniz.

Lojistik

Lojistik; ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur.

Zati Eşya

Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi (zati) eşyaların tümüdür.Bir ürünün zati eşya olabilmesi için kullanılmış olması ve ticari amaç gütmemesi gerekmektedir.Bu durum gümrükler tarafından kontrol edilmektedir.

Ürün

Ürün, Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti vererek meydana getirilen kullanılabilir yarı işlenmiş veya tamamlanmış maddedir. Ürün, yetiştirilen, yapılan ve bir yerden diğer bir yere taşınan şekillendirilmiş ticari eşyadır.

Depolama

Belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/zati eşyaların teslim alınıp,ürün niteliğine göre değişen ortamlarda belirli bir süre muhafaza edilip, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır.

DAT (Delivered at Terminal)

Delivered at Terminal DAT named place Incoterms® 2010 — This term may be used regardless of the mode or modes of carriage to be used.

DAP (Delivered at Place)

Delivered at Place DAP named place Incoterms® 2010 — This term may be used whatever mode or modes of transport will be used.

DDP (Delivered Duty Paid)

Delivered Duty Paid DDP named place of destination Incoterms® 2010 — This term may be used whatever mode or modes of transport may be used.

FAS (Free Alongside Ship)

Free Alongside Ship FAS named port of shipment Incoterms® 2010 — The seller delivers the goods when they are placed alongside the vessel nominated

FOB (Free on Board)

Free On Board FOB named port of shipment Incoterms® 2010 — There is a significant change from the meaning of this term in former revisions of

CFR (Cost & Freight)

Cost and Freight CFR named port of destination Incoterms® 2010 — This rule is intended for use only when carriage is by sea or inland waterway.

CIF (Cost Insurance & Freight)

Cost Insurance and Freight CIF named port of destination Incoterms® 2010 — This term is to be used only when carriage is by sea or inland waterway.